• netflix-logo-netflix-icon-free-free-vector
  • apps.56161.9007199266246365.1d5a6a53-3c49-4f80-95d7-78d76b0e05d0
  • V2-4561136_netflix-hero_PHX-BG_HERO-tablet
1

Tài khoản Netflix Premium 4K+HDR

Regular price
₫ 9,000.00
Sale price
₫ 9,000.00
Regular price
₫ 0.00
Sản phẩm chính hãng | NARAK - HiTech Store
Sản phẩm chính hãng
Giao hàng nhanh | NARAK - HiTech Store
Giao hàng nhanh
Hotline : 0932-141-019 | NARAK - HiTech Store
Hotline : 0932-141-019

Tài khoản sẽ được chia làm nhiều User, mỗi người sẽ được cấp 1 User riêng trong tài khoản để sử dụng

Tài khoản có thể đăng nhập được cho nhiều thiết bị tuy nhiên sẽ chỉ dùng 1 thiết bị trong 1 thời điểm.

Lưu ý chỉ sử dụng đúng user mang tên mình và không được đổi pass trong quá trình sử dụng.

Hạn sử dụng 1 tháng tính từ khi mua hàng.

Khách hàng có thể đăng nhập trên nhiều thiết bị nhưng chỉ được sử dụng 1 thiết bị tại 1 thời điểm (Không xem phim trên nhiều thiết bị cùng lúc)

Đăng nhập và xem phim tại: https://www.netflix.com/vn/login

*LƯU Ý: Khách hàng không thay đổi mật khẩu và thông tin tài khoản, chỉ sử dụng đúng User được cung cấp trên 1 thiết bị. NARAK có quyền thu hồi tài khoản trong trường hợp khách hàng sử dụng vi phạm chính sách trên.