• ps5-digital-edition-40-1400x1400
  • ps5-41-1400x1400
  • ps5-digital-edition-41-1400x1400
1

PLAYSTATION 5 / PS5 DIGITAL EDITION

Regular price
₫ 9,990,000.00
Sale price
₫ 9,990,000.00
Regular price
₫ 0.00
Sản phẩm chính hãng | NARAK - HiTech Store
Sản phẩm chính hãng
Giao hàng nhanh | NARAK - HiTech Store
Giao hàng nhanh
Hotline : 0932-141-019 | NARAK - HiTech Store
Hotline : 0932-141-019